Visie openbare ruimte

In CG concept :

Visie openbare ruimte

 

Meer groen in onze samenleving is één van, zo niet de belangrijkste maatschappelijke uitdaging voor de komende decennia. Als professionele tuinaannemers moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen. 

Uw vak- en groenkennis is van levensbelang voor wie vandaag streeft naar een gezondere en betere samenleving. Verzaken aan
deze oproep staat gelijk aan schuldig verzuim.

De Belgische Federatie Groenvoorzieners is de stem van de professionele tuinondernemer. Op het politieke forum adviseren we onder meer om werk te maken van administratieve eenvoud, om prijskrakers en deloyale concurrentie aan te pakken, om groen op te nemen als prioritaire investeringsbeslissing. Net zoals we indertijd de
btw op planten hebben verlaagd en een Plan Eerlijke Concurrentie hebben opgesteld in de strijd tegen zwartwerk, doen we dit voor u en doen we dit met een duidelijke vastberadenheid

Lees het hele artikel hieronder.

Klik op de foto om de pdf versie van deze publicatie te lezen.