ALGEMEEN

De onderstaande handelsvoorwaarden zijn een integraal onderdeel van alle leveringsovereenkomsten en zijn geldig bij iedere leveringsopdracht. Deze aanbieding is vrijblijvend en alle vorige catalogi, prijslijsten, offertes en dergelijke komen hiermee te vervallen.

Voor bestellingen die op enigerlei wijze via de website of andere elektronische weg tot stand komen gelden de voorwaarden zoals vermeld op de site van het Webshop Keurmerk, zie hier de voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk voor de volledige tekst. LET WEL: het artikel 8d van deze voorwaarden is bij planten ALTIJD van toepassing. Ook moet om technische redenen artikel 4 lid 3 gedeeltelijk uitgeschakeld worden: de site is niet in staat de verzendkosten TEVOREN te berekenen. De te verwachten verzendkosten worden u in een aparte bevestiging medegedeeld.

PRIVACY

Voor het privacy beleid zie onze privacyverklaring

PRIJZEN

De prijzen in de webwinkel luiden in euro (€). Er zijn steeds stuksprijzen aangegeven.

 

De prijzen zijn inclusief BTW. De BTW voor planten is 9%. De online plantenwinkel, is hoofdzakelijk bedoeld voor de consument in Nederland en de omringende EU landen. Dit houdt natuurlijk niet in, dat andere afnemers geen gebruik van de online winkel  gebruik mogen maken. Maakt u gebruik van de online plantenwinkel en u bent niet BTW plichtig, dan wordt de BTW u niet in rekening gebracht. Wijzigingen in het BTW tarief zullen worden doorberekend.

BETALING

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en op de factuur is vermeld. Bij te late betaling wordt 1% rente per maand berekend. Alle geleverde waren blijven ons eigendom tot volledige betaling is binnengekomen.

Alle eventuele kosten van incasso zijn voor rekening van de afnemer. Nieuwe bestellingen worden alleen uitgevoerd indien alle voorgaande vervallen rekeningen zijn betaald. Betaling kan geschieden per kas, met PIN-code (alleen in de afdeling Kleinhandel en alleen voor Nederlandse rekeninghouders of klanten met een Maestro-kaart), met EuroCard,  VISA (alleen in de afdeling kleinhandel en alleen voor niet-Nederlandse klanten),  of dooroverschrijving op onze rekening.

LEVEREN / AFHALEN

Bestellingen van planten uitgevoerd als het weer het toelaat. Wij vermijden uiteraard perioden met zeer hoge of zeer lage temperaturen.

Het afhalen van de bestelling is verre te verkiezen, daarmee bespaart U zich verpakkingskosten en de, soms erg hoge, verzendkosten.

Planten in container kunnen vrijwel het gehele jaar worden afgehaald. Bestellingen kunnen op alle werkdagen, incl. zaterdag, worden afgehaald in de afdeling Kleinhandel.

Extreme weersomstandigheden kunnen sommige planten ernstig beschadigen, ook reeds verkochte, bevestigde, maar nog niet geleverde artikelen. In dergelijke omstandigheden zijn wij van leveringsplicht ontslagen.

De minimale levertijd van bestellingen is 1 week.

Bestellingen van boeken worden zo snel mogelijk uitgevoerd.

OPENING

Openingstijden: ma-vr. 9.00-17.00; za. en feestdagen 9.00-16.00. Op Koningsdag, Bevrijdingsdag (behalve als deze op een zondag valt), Hemelvaartsdag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag zijn wij geopend van 9.00-17.00. Op zondagen zijn wij gesloten, evenals in de periode 20 december t/m 10 januari. Gedurende al onze openingsuren, behalve op enkele zaterdagen in het voorjaar en het najaar en de feestdagen is het kantoor geopend en kunt u ons bellen voor al uw vragen. U kunt uiteraard 24 uur per dag naar ons faxen en e-mailen. Deze worden zo snel mogelijk behandeld, in veruit de meeste gevallen binnen 1 werkdag.

VERZENDEN

Verzending geschiedt voor rekening van de koper, als regel per bode. Alle te verzenden bestellingen worden vrachtvrij aan de vervoerder aangeleverd en van daaruit franco verzonden. De vrachtkosten vanuit het depot van de vervoerder worden door ons doorberekend tegen de actuele vrachtprijs. Vragen omtrent verzonden planten dienen aan ons te worden gesteld, indien nodig zullen wij deze doorgeven aan de vervoerder.
Kleine zendingen (tot 30 kg en minder dan 125 cm lengte) worden als postpakket verzonden. 

Het verzenden van één of slechts enkele hoogstam bomen is moeilijk en duur en heeft het risico van breuk, dit risico is voor de koper. Dit verzenden raden wij af, u kunt dergelijke planten veel beterkomen afhalen. Afhalen is in dergelijke gevallen verre te prefereren.

VERPAKKING

Verpakking geschiedt met de grootste zorg en wordt tegen de kostende prijsdoorberekend. Groot materiaal zoals kisten en pallets worden teruggenomen tegen de berekende prijs (statiegeld) MITS ONBESCHADIGD EN FRANCO GERETOURNEERD. 

KLACHTEN

Klachten over de kwaliteit van de geleverde planten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering, uitsluitend schriftelijk te worden ingediend. Klachten over het vervoer dienen zowel bij de vervoerder (naam en adres staan altijd op de vrachtbrief) als bij ons, ook weer uitsluitend schriftelijk ingediend te worden. Klachten die per email worden verzonden worden ook als schriftelijk ingediend beschouwd mits door ons de aankomst van de email is bevestigd.

GARANTIE

100% garantie op het leven (hergroei) kan niemand geven, ook wij niet. Wij zijn wel steeds bereid om bij ernstige schade met U een oplossing te zoeken. Bij enkele artikelen is het bekend, dat zich vaker dan normaal problemen voordoen. Dat wordt in de catalogus aangegeven. Hergroei garantie is bij deze artikelen bij voorbaat uitgesloten.

Schadevergoeding voor winterschade of schade door late nachtvorst of andere extreme weersomstandigheden wordt in geen geval gegeven. Ook schade veroorzaakt door onjuiste behandeling zoals bijvoorbeeld het planten in voor de betreffende plantensoort ongeschikte grondtypes kan niet worden vergoed.

Klachten over de soortechtheid van de geleverde planten kunnen altijd, ook na de termijn van 30 dagen worden ingediend tot een maximum van 7 jaar na de levering. Indien een plant niet soortecht blijkt te zijn geleverd wordt altijd een vervangende plant geleverd. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, doordat de juiste plant niet leverbaar is kan de klant ofwel een terugbetaling krijgen ofwel een andere plant krijgen met dezelfde factuurwaarde. Planten, die niet soortecht zouden zijn dienen zo mogelijk te worden geretourneerd, zodat ook wij de fout kunnen constateren. In de loop van de jaren is gebleken, dat over de soortechtheid soms misverstanden ontstaan, die wij wensen te vermijden.

Wij doen altijd ons uiterste best om eventuele klachten zo goed mogelijk te verhelpen. Bij gegronde klachten kan de klant vervangende planten krijgen tot de oorspronkelijke factuurwaarde van de planten.
Er worden geen klachten in behandeling genomen als er geen aankoopbewijs overlegd kan worden!

100% garantie op het leven (hergroei) kan niemand geven, ook wij niet. Wij zijn wel steeds bereid om bij ernstige schade met U een oplossing te zoeken.

Schadevergoeding voor winterschade of schade door late nachtvorst of andere extreme weersomstandigheden wordt in geen geval gegeven.

DIVERSEN

Voor alle gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet zijn de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland van toepassing (HBN), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alphen aan den Rijn. 

Eventuele wijzigingen in de BTW-tarieven en andere regelingen gedurende de looptijd van deze catalogus moeten worden doorberekend in de verkoopprijzen.

De prijzen op de website zijn in principe altijd geldig. Wijzigingen worden direct op de site gepubliceerd. De versie op de site is dus de geldige, er kunnen aan oudere pagina’s geen rechten worden ontleend.

Gegevens van klanten worden door ons in ons eigen systeem opgeslagen. Deze gegevens bestaan uit de volgende onderdelen: naam, adres, postcode, woonplaats, en indien bekend telefoonnummer, faxnummer en e-mail adres. Daarnaast worden per klant de bestelde artikelen, facturen en betalingen daarop bewaard. Deze gegevens zijn nodig om uw bestellingen correct af te handelen en onze financiële administratie in orde te houden. Al deze gegevens kunt u bij ons op schrift verkrijgen als u ons daar schriftelijk om vraagt. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Deze gegevens worden nimmer aan derden verstrekt en ook niet gebruikt om reclamemateriaal te verzenden.

ANNULERING

Bij annulering van een geplaatste bestelling kan door ons een schadevergoeding in rekening worden gebracht. Als de annulering langer dan 1 maand voor de geplande leverdatum komt, wordt 15% in rekening gebracht; binnen 1 maand en 2 weken voor de geplande leverdatum 25% en binnen 2 weken voor de geplande leverdatum wordt 50% van de waarde van de geannuleerde bestelling als schadevergoeding in rekening gebracht. Annulering van bestellingen binnen 3 maal 24 uur is kosteloos, mits de bestelling nog niet is uitgevoerd of in uitvoering is genomen.
Bij een retourzending van boeken kunnen deze, mits onbeschadigd en zonder kosten voor ons retour ontvangen, worden gecrediteerd. De in rekening gebrachte verzendkosten kunnen echter niet gecrediteerd worden.

PLANTBESCHRIJVINGEN OP DE SITE

Op onze site vindt u vele plantbeschrijvingen met bijvoorbeeld hoogtes, winterhardheid, herfstkleuren en dergelijke. Deze beschrijvingen zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen hier ter plekke (zeeklimaat, zone 8). Deze kunnen elders anders zijn, het is ons niet mogelijk de exacte eigenschappen van de planten voor alle omstandigheden aan te geven, gezien het feit dat onze klantenkring ook geografisch zeer uitgebreid is; de klimatologische omstandigheden zijn te verschillend. Aan de beschrijvingen kunnen derhalve nooit rechten worden ontleend noch kunnen er garanties op worden gegeven.

VERVANGINGEN

Soms wordt een bepaalde plant besteld, die uitverkocht is, In een aantal gevallen is het mogelijk dat een hierop zeer gelijkende soort wordt geleverd. Wij dragen er uiteraard zorg voor, dat het vervangende artikel vrijwel dezelfde eigenschappen heeft als de oorspronkelijk bestelde plant. Er is een lijst beschikbaar van de meest gebruikelijke vervangende artikelen met de belangrijkste verschillen. Wenstu niet , dat vervangingen gedaan worden, vermeldt dit dan op de bestelling.
Ook kan het voorkomen dat planten in een maat worden besteld die niet leverbaar blijkt te zijn, maar in een andere maat wel. Dan wordt de bestelling aan de wel leverbare maat aangepast.

WACHTLIJST

Het komt uiteraard voor, dat bepaalde artikelen niet leverbaar zijn. Het is mogelijk om deze artikelen op de wachtlijst te zetten. Komen deze artikelen beschikbaar, dan leveren wij deze automatisch, eventueel gecombineerd met nieuwe bestellingen. Geeft U alstublieft aan op de bestelbon of eventueel niet leverbare artikelen op de wachtlijst geplaatst dienen te worden. Staat dit niet vermeld, dan worden niet leverbare artikelen niet op de wachtlijst gezet.

SPECIALISATIE

In het kader van onze specialisatie kunnen wij U de volgende artikelen niet of zeer beperkt leveren: rozen, één- en tweejarigen, waterplanten.

Op de kleinhandelsafdeling zijn vaste planten beschikbaar om uit te zoeken. Voor bestellingen van vaste planten zie het hoofdstuk gewijd aan de vaste planten aan het eind van deze catalogus. Het is niet mogelijk om advies te geven over het gebruik van vaste planten. De vaste planten zijn niet beschikbaar vanaf ongeveer 15 november tot 15 maart. Zie ook het hoofdstuk over de vaste planten.

NAWOORD

Na het lezen van al deze informatie wensen wij U veel plezier met het doorkijken van deze catalogus. We hopen U daarna te mogen ontvangen op onze kwekerij.