De Bloeimeesters lossen vraagstukken op in het openbaar groen

 

De mens heeft een diepgewortelde relatie met planten. Groen heeft dan ook een positief effect op het welbevinden van mensen. Daarom is het van groot belang om onze woon- en leefomgeving daarop in te richten. Het is plezierig wonen en werken in een groene omgeving en het is bovendien gezond. Patiënten herstellen sneller met uitzicht op groen. Goed ingericht groen nodigt jong en oud uit tot bewegen. De jeugd is steeds minder in contact met de natuur. Openbaar groen is de eerste kans om kinderen weer in aanraking te laten komen met planten, dieren, natuurlijke processen en de seizoenen. 

Beplanting is cruciaal voor de gezondheid van onze omgeving: planten en bomen leveren zuurstof en halen CO2 en luchtvervuiling zoals fijnstof weg. Bomen koelen ons af in de zomer, verbeteren de luchtvochtigheid en kunnen geluid dempen. Met planten die de bodem bedekken blijft de bodem vochtig en laten we regenwater trager naar het riool stromen. Door waterberging en infiltratie heeft het riool een minder hoge piekcapaciteit nodig. En natuurlijk hebben planten ecologische waarde: als voedselbron en leefgebied voor dieren zoals insecten, vogels en egels. 

Bij het gebruik van planten in de bebouwde omgeving gaat het ook over het scheppen van een goede balans tussen beplanting en bebouwing. Groen speelt een cruciale rol in het creëren van sfeer en een fijne ruimtebeleving. Tot slot heeft beplanting een enorme potentie voor waardevermeerdering van onze bebouwde omgeving. Onze stelling is: groen kan een plek maken of breken, hoe goed (of slecht) de architectuur ook is.

Beplantingstrategie 

Er is weinig zo troosteloos als een mislukte beplanting. De oorzaak hiervan kan liggen in zowel ontwerp, uitvoering als nazorg. Maar hoe doe je dit alles wél goed? Hoe zet je planten in voor de vraagstukken waar onze openbare ruimte momenteel mee kampt? Bij het goed inrichten van een groene leefomgeving is het kiezen van de juiste soorten van bomen, struiken en vaste planten essentieel. In de complexe wereld van planten draait het om een gedegen soortselectie en verdeling over de ruimte. Een diepe kennis van- en ervaring met beplanting is daarbij cruciaal. De Bloeimeesters loopt hierin voorop in het werkveld. 

Om planten tot hun recht te laten komen moeten we goed weten wat hun behoeften zijn. Het zijn en blijven natuurproducten, en dat bepaalt de manier waarop we er mee omgaan. Meebewegen met de natuur en er niet tegenin proberen te werken is het uitgangspunt. Het is de kracht van De Bloeimeesters dat wij kunnen informeren, adviseren, en begeleiden vanuit onze gebundelde kennis over ontwerpen, aanleg en onderhoud van beplantingen. Hiermee wordt gewaarborgd dat een nieuwe beplanting leidt tot een succesverhaal op korte en lange termijn. De Bloeimeesters zorgen voor een afwisselende, rijke, levende beplanting, passend binnen de stedelijke context. 

Adviseren en inspireren om Nederland op een slimme en duurzame manier in het groen te zetten. We werken samen met gemeentes, ontwikkelaars en (landschaps-)architectenbureaus. Zo kunnen we samen vooruitgang boeken. Samen laten we de openbare ruimte weer bloeien. Bloei met ons mee!

 

Voordelen, voorbeelden en uitdaging

 

Microklimaat

 • Verlaging van zomerse piektemperaturen; door schaduw en verdamping
 • Regenwaterafvoer en infiltratie; groen i.p.v. steen, lagere plantvakken als (piek)waterbuffer
 • Luchtzuivering
 • Geluidsdemping
 • Windbuffering

Biodiversiteit

 • Stimuleren van diversiteit in soorten
 • Tegengaan van verlies van habitat
 • Ontwerpen op specifieke wensen van doelsoorten

Psychologische en sociale effecten

 • Groene buitenruimte als ontmoetingsplek
 • Groen voor educatieve kansen jeugd
 • Schoonheid; verfraaiing van de woon- en werkomgeving
 • Geborgenheid; gevoel van habitat door beplanting
 • Prikkel de zintuigen; kleur, geur, smaak, tast/textuur, horen > demp negatieve omgevingsfactoren, creëer nieuwe (gewenste) prikkels

Duurzaamheid

 • Lang levende beplanting die zich tot volwassen beeld kan ontwikkelen
 • Klimaat adaptief, droogte en natheid bestendig, rekening houden met toekomstige temperatuurstijgingen en toenemende extremen in temperatuur, droogte en piekbuien/wateroverlast
 • Zo veel mogelijk beplantingsmateriaal van duurzame bron (opkweek zonder bestrijdingsmiddelen als pesticiden en herbiciden)

Uitdaging van De Bloeimeesters

Altijd maatwerk

 • Ontwerp altijd afgestemd op de lokale situatie
 • Rekening houden met functie en gebruiksdruk
 • Aansluiten op bebouwing
 • Aansluiten op omgeving (of creëren eigen omgeving)
 • Omstandigheden van belang; grond, watersituatie, schaduw, wind, uitzicht, inkijk
 • Adviserend om de lokale situatie optimaal te maken voor de beplanting; bodem, water
 • Rekening houden met budgetten; budget gebonden of richtinggevend
 • Rekening houden met vervolgtraject; beheer en ontwikkeling

Voorbeelden van toepassingen

 • Beplanting op of bij gebouwen (dak, gevel, gebouw gebonden tuin) 
 • Zorgomgeving; ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, GGZ
 • Publiek; gemeentehuizen, bibliotheken, 
 • Wonen; privaat, gezamenlijke tuinen, woningbouwcorporaties, openbare ruimte
 • Educatie; scholen, universiteiten, kinderdagverblijven, natuurorganisaties, speeltuinen
 • Openbaar groen; parken, pleinen, buurttuinen
 • Nutstuinen; eetbaar groen, plukgroen
 • ‘Specials’; dierentuinen, thematuinen, evenementen en competities