Stadstuin

De grote vraag naar huisvesting in dichtbevolkte steden betekent dat ruimte om te tuinieren schaars is. Als de uitbreidingsprojecten en appartementengebouwen eenmaal getekend zijn en ingepland, is het beetje open grond dat over is, meestal verdeeld in postzegeltjes of gedeelde (dak)tuinen. Het contrast tussen de gebouwen en goed gebruik van de ruimte die er is voor beplanting kan een bijzonder indrukwekkend resultaat opleveren. Er zijn verbazingwekkend veel stijlen en vormoplossingen te bedenken voor daken, gevels, balkons en patio’s, waarin een groot assortiment aan planten past die het tot een levendig geheel maken.

Daktuin

Balkon

Patio en geveltuin