Jessie Straathof, beplantingsontwerper

Wat is je persoonlijke missie?
Groen en natuur in de directe leefomgeving is ongelooflijk belangrijk voor iedereen, of men dat nu door heeft of niet. Ik probeer mensen op dat vlak altijd iets te geven waarvan ze niet wisten dat ze er behoefte aan hadden, maar nooit meer zonder kunnen.

Beschrijf in één woord wat een tuin met je doet:
Intrigeert

Waar ben je trots op?
Dat mensen naast blij met een groene, bloeiende tuin ook altijd weer verbaast zijn over de hoeveelheid leven die zo’n tuin aantrekt, wat mij betreft heeft een tuin met flora én fauna een extra laag.