Functie

Wat is je persoonlijke missie?

Beschrijf in één woord wat een tuin met je doet:

Waar ben je trots op?