Privacybeleid

Privacyverklaring klantadminstratie

In deze privacyverklaring geven we inzicht in wat wij aan privacygevoelige informatie hebben, wat we er mee doen en wat we doen om dit zo veilig mogelijk te doen

Soort gegevens

Wij hebben in het kader van onze klantenadministratie de volgende gegevens van onze klanten (voor zover uiteraard bekend, dat is niet bij alle items bij alle klanten het geval):
– Naam
– Straat en nummer
– Postcode
– Woonplaats
– Land
– Telefoonnummer
– Email adres
– BTW Nummer (uitsluitend bedrijven in de EU)
– opname in mailingbestand ja of nee. Bij ja is er toestemming aanwezig.
De bovenstaande gegevens zijn in alle gevallen door de klanten zelf verstrekt.

De volgende gegevens zijn aanwezig die allen het gevolg zijn van bestellingen, aanvragen van offertes en dergelijke:
– ordergeschiedenis
– offertegeschiedenis
– factuurgeschiedenis
– betalingsgeschiedenis (wij bewaren echter GEEN bankrekeningnummers)

Gebruik van de bovenstaande gegevens

Wij gebruiken de bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
– onderhouden van klantcontact
– het uitvoeren van bestellingen, maken van afleverbonnen, facturen, offertes en dergelijke
– het voeren van een financiële administratie, het sturen van herinneringen indien nodig en dergelijke
– het aanleveren van gegevens aan de Belastingdienst, Gemeentelijke instellingen, de Accountant en dergelijke indien de wetten of verordeningen dat verlangen
– het versturen van nieuwsbrieven aan relaties die zich daarvoor aangemeld hebben. Bij elke nieuwsbrief is de mogelijkheid tot afmelding daarvan aanwezig
De gegevens worden door ons NOOIT aan derden vertrekt, tenzij de wet ons daartoe dwingt.

Waar en hoe bewaren wij uw gegevens?

Veruit de meeste gegevens worden in ons eigen lokale netwerk bewaard. Dit netwerk is (uiteraard) beveiligd met een wachtwoord. Om daar binnen bij de privacygevoelige data te komen is nogmaals een wachtwoord noodzakelijk, dus dubbele wachtwoordbeveiliging. Op de Internet site worden uitsluitend uw naam en adres gegevens bewaard als u zich in de webshop heeft geregistreerd. Op Internet is dit gegevensbestand versleuteld opgeslagen.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

Uw eigen registratie op de site kunt u op verzoek inzien, en u kunt aan ons vragen deze gegevens uit dat bestand te wijzigen of te verwijderen.

De gegevens in onze administratie kunt u op verzoek ook toegezonden krijgen en u mag uiteraard gegevens laten aanvullen en wijzigen. Verwijderen of wijzigen is niet in alle gevallen mogelijk, bijvoorbeeld gegevens uit de financiële administratie die essentieel zijn voor het sluitend houden daarvan kunnen niet zomaar verwijderd of veranderd worden. Ook gegevens die wettelijk bewaard moeten worden kunnen niet worden verwijderd of aangepast.

vragen of klachten

Mocht u vragen of klachten hebben over deze privacyverklaring kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen.

Winkelwagen